Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening is een overzicht met daarop een samenvatting van alle kosten en opbrengsten van een bepaalde periode. Dit overzicht maakt deel uit van één van de drie belangrijkste overzichten in het boekhouden. De andere twee zijn het cashflow overzicht en de balans. De winst- en verliesrekening wordt soms ook wel een resultatenrekening genoemd. Bijna elk bedrijf maakt periodiek een winst- en verliesrekening.

Waarom een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening laat zien hoe je bedrijf gepresteerd heeft in de afgelopen periode. Op basis van deze informatie kan jij belangrijke keuzes maken. Stel je verkoopt ijsjes en ziet dat je omzet met 80% procent daalt in de winter. De omzet weegt niet meer op tegen de kosten en dus draai je verlies. Er moet een oplossing komen. Je besluit naast ijsjes ook pannenkoeken te verkopen in de winter.

Dit is natuurlijk een simpel voorbeeld en kan je zelf ook bedenken dat ijsjes minder goed verkopen in de winter. Maar waar het om draait is dat je als ondernemer keuzes wil maken op basis van cijfers. Cijfers zijn betrouwbaar en laten je inzien hoe de realiteit er uit ziet. Dit is waarom dit overzicht erg belangrijk is voor je onderneming.

Hoe ziet een winst- en verliesrekening er uit?

Het is niet vooraf bepaald hoe dit overzicht er uit moet zien. Wel zijn er twee twee verschillende modellen die gebruikelijk zijn. Dat is het categoriale model en het functionele model. Ben je verplicht een winst- en verliesrekening te maken? Bijvoorbeeld omdat je een jaarrekening moet deponeren? Dan moet je volgens de wet gebruik maken van één van deze twee modellen.

Categoriale model

Zoals de naam al doet vermoeden worden bij het categoriale model de kosten en opbrengsten verdeelt in categorieën. Per categorie wordt het resultaat berekend en aan het einde hou je een netto resultaat over. Een voorbeeld op basis van het categoriale model zie je hier:

Winst- en verliesrekening met categorale indeling
Categorale indeling (bron: KVK)

Functionele model

Het functionele model is het mees gebruikte model. Bij het functionele model wordt eerst de brutomarge berekent. Dit doe je door de kostprijs van de omzet af te trekken van de omzet. Van deze brutomarge trek je alle kosten af en blijft er een bedrijfsresultaat voor belasting en rente over. Haal je hier de belasting en rente weer vanaf dan hou je de winst over. Een voorbeeld op basis van het functionele model zie je hier:

Functionele indeling (bron: KVK)

Is een winst- en verliesrekening verplicht?

Middelgrote en grote bedrijven zijn verplicht een jaarrekening te deponeren bij het KVK. Deze jaarrekening moet voor een middelgrote onderneming minimaal een vereenvoudigde winst- en verliesrekening bevatten. Bij grote ondernemingen moet dit een uitgebreide winst- en verliesrekening zijn. De grote van je onderneming bepaald dus welke informatie je moet aanleveren. Wil je weten welke informatie je naast de winst- en verliesrekening nog meer moet aanleveren? Kijk dan hier.

Wat is het verschil tussen een winst- en verliesrekening, balans en cashflowoverzicht?

Verschil met balans

Het verschil tussen een balans en een winst- en verliesrekening is dat de balans een momentopname is van je bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen. De winst- en verliesrekening laat de kosten en opbrengsten zien van een bepaalde periode. De winst wordt bij het sluiten van die periode geboekt op de balans onder het eigen vermogen. De berekening van de winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten en zie je terug op de winst- en verliesrekening.

Verschil met cashflow overzicht

Een winst- en verliesrekening laat de kosten en opbrengsten zien. Een cashflow overzicht laat de inkomsten en uitgaven zien. Wat is het verschil? hoor ik je vragen. We leggen je het graag uit.

Verschil kosten en opbrengsten en inkomsten en uitgaven

Het verschil tussen kosten en opbrengsten en inkomsten en uitgaven is het makkelijkste uit te leggen via een voorbeeld. Stel je huurt een pand en krijgt de factuur binnen voor de huur van kwartaal 1 in januari. Op de factuur staat een bedrag excl. btw van €9000. Je betaald deze factuur in januari. Aan de hand van dit voorbeeld zijn je uitgaven voor januari €9000. Je kosten daarentegen zijn voor januari niet €9000, maar €3000 voor januari, €3000 voor februari en €3000 voor maart.

Het verschil tussen kosten en opbrengsten en inkomsten en uitgaven
Verschil kosten en uitgaven

Rapporten in een online boekhoudprogramma

Het grote voordeel van een boekhoudprogramma is dat je eenvoudig en snel rapporten kan uitdraaien. Daarom hoef je je dus niet bezig te houden met het opstellen van deze rapportages. Met één druk op de knop kan je een balans, winst- en verliesrekening of cashflow overzicht uitdraaien. Op onze website vind je een overzicht van alle boekhoudprogramma’s. Met onze vergelijkerstool vind je gemakkelijk een juiste match. Probeer het hier.

Plaats een reactie