Wat is een balans?

De balans is één van de drie belangrijke financiële overzichten in de wereld van het boekhouden. Op de balans zie je de totale bezittingen van een onderneming en hoe deze bezittingen gefinancierd worden. Dit kan zijn door zowel eigen vermogen of vreemd vermogen. De balans is gebaseerd op de volgende formule: bezittingen – vreemd vermogen = eigen vermogen.

De balans is verdeeld in twee kanten. De linkerkant beter bekend als debet of activa kant en de rechterkant beter bekend als credit of passiva kant. De linkerkant laat alle bezittingen zien van een onderneming. De rechterkant laat al het vreemd vermogen en eigen vermogen zien. De reden dat het een balans heet is dat de bedragen aan zowel de linkerkant (debet) als de rechterkant (credit) altijd gelijk moeten zijn. Hieronder zie je een voorbeeld van een balans:

Debet (Activa)Credit (Passiva)
Pand €100,000Eigen vermogen€120,000
Bank €50,000Lening€30,000
Bedrijfsauto €5,000Crediteuren€25,000
Voorraad €20,000
Totaal €175,000Totaal€175,000
Voorbeeld balans

Dit is de meest simpele vorm van een balans. Bij de meeste boekhoudprogramma’s wordt deze balans opgedeeld in verschillende categorieën. Zo heb je aan de debet kant de categorieën vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. En heb je aan de credit kant de categorieën eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen.

Balans voorbeeld
Voorbeeld balans inclusief categorieën

Vaste activa

Hieronder vallen alle bezittingen die langer meegaan als een jaar en een bedrag hebben boven de €450,00. De vaste activa heeft ook weer zo zijn eigen subcategorieën: materiele vaste activa, immateriële vaste activa en financiële vaste activa. Een eigenschap van vaste activa is dat het niet snel omgezet kan worden in geld (liquide middelen).

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa zijn alle bezittingen die fysiek aanwezig zijn in je bedrijf. Denk hierbij aan een bedrijfspand, laptop of auto van de zaak. Let op: Het gaat hierbij om bezittingen waarvan het bedrijf economisch eigenaar is. Operationeel geleasede bezittingen (sale and lease back) vallen hierbuiten.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn bezittingen die niet fysiek aanwezig zijn in je bedrijf. Denk hierbij aan goodwill, octrooien (patenten) of ontwikkelings- en onderzoekskosten.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn bezittingen waar jij recht op hebt, die langer meegaan dan een jaar. Zoals bijvoorbeeld: uitstaande leningen, of aandelen in andere bedrijven.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn alle bezittingen die minder lang meegaan dan een jaar. Bijvoorbeeld: debiteuren en voorraad. Een eigenschap van vlottende activa is dat het snel omgezet kan worden in geld (liquide middelen).

Liquide middelen

Liquide middelen bestaat uit al het geld dat aanwezig is in je bedrijf. Dit kan zijn in de kas of op de bankrekening. Hieronder vallen dus ook je creditcard, maar ook rekeningen die je beheert bij bedrijven zoals PayPal.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen laat zien hoeveel geld de eigenaar of andere aandeelhouders zelf in het bedrijf hebben gestoken. Het eigen vermogen groeit als er winst wordt gemaakt en daalt met verlies. Ook neemt het eigen vermogen af als er winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders of als er een privé opname is geweest. Het eigen vermogen kan groeien als er een kapitaal storting wordt gedaan.

Het eigen vermogen kan berekent worden door het bezit te verminderen met het vreemd vermogen. De formule hiervoor is: Activa – (lang vreemd vermogen + kort vreemd vermogen) = eigen vermogen. Zie hieronder een voorbeeld van de balans, waarbij nummer 1 het bezit (activa) is en nummer 2 het vreemd vermogen. Dus de berekening van het eigen vermogen gaat als volgt: €175,000 – (€30,000 + €25,000) = €120,000.

Voorbeeld eigen vermogen
Voorbeeld eigen vermogen

Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen zijn alle schulden die een looptijd hebben langer dan een jaar. Bijvoorbeeld: een hypotheek of een onderhandse lening.

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen zijn alle schulden die minder lang duren als een jaar. Bijvoorbeeld: Schulden aan klanten (crediteuren) of een kortlopende lening bij de bank.

1 gedachte over “Wat is een balans?”

Plaats een reactie